01. Odpověď na komentář.

Po přihlášení do aplikace klikněte vlevo na "Přiřazeno na mě" a objeví se seznam úkolů k řešení na vás.

Klikněte vlevo

 Vyberte úkol k reakci.

Zobrazí se níže uvedený dialog. Napište komentář a klikněte na tlačítko "Okomentovat a vrátit účetní". Pokud je to nutné, v pravém dialogu můžete připojit také další přílohu.

Je potřeba napsat komentář